Om oss

Idrottspsykologigruppen består av fyra välutbildade idrottspsykologiska rådgivare med följande styrkor och fördelar:
- Vi har en akademisk utbildning inom idrottspsykologi
- Vi utgår från evidensbaserad kunskap
- Vi har en mångårig erfarenhet av idrottspsykologisk rådgivning och utbildning
- Vi arbetar med idrottare från breddnivå till landslagsnivå
- Vi arbetar med individuella idrottare och lagidrottare
- Vi utför även uppdrag inom näringslivet
- Vi stöttar varandras arbete inom idrottspsykologigruppen
- Vi har en geografisk spridning över södra Sverige

Läs mer om varje rådgivare i gruppen genom att klicka på respektive namn.

Synsätt
Vårt arbetssätt vilar på tre ben. Kognitiv psykologi, inlärningspsykologi och vetenskaplig idrottspsykologi.

Via kognitiv psykologi vill vi hjälpa idrottare att förändra eventuella begränsande tankar till mer självutvecklande. Begränsande tankar kan vara ”jag kommer aldrig klara detta” eller ”nu missade jag igen”. Under rådgivningen går man grundligt igenom de situationer där dessa tankar dyker upp och försöker genom logik och sunt förnuft finna alternativa tankar som är mer gynnsamma (och objektivt sett mer sanna!) för idrottarens prestation och utveckling. Det finns en rad metoder, modeller och tekniker för detta arbete.

Från inlärningspsykologin vet vi att våra beteende styrs av förstärkningar. Förstärkningar är sådant som gör att beteendet känns positivt och gynnsamt. Det kan vara en handbollsspelare som känner en inre tillfredsställelse (förstärkare) efter en träning eller en ishockeyspelare som känner lättnad (förstärkare) när han avstår att lägga en straff i en avgörande straffläggning. Förstärkningarna (inre tillfredsställelse och lättnad) kommer sannolikt göra att de båda idrottarna kommer att fortsätta med sina beteende(träna handboll respektive fly från straffläggning).

Vi arbetar parallellt med tankar, känslor och beteenden och dess inverkan på prestationen.
"Den som inte vill bli bättre slutar att vara bra"

Cornwell