Tjänster

Vi erbjuder framförallt två tjänster: rådgivning och utbildning inom det idrottspsykologiska området. Välj en tjänst i menyn för att läsa mer.

Det idrottspsykologiska området innefattar en mängd delar. Det som förenar dem är att de alla handlar om att må och prestera bra på hög nivå under en lång tid. Mycket av den kunskap som vi förmedlar är dessutom applicerbart inom arbetslivet. Exempel på delar inom idrottspsykologin är:

- Motivation
- Självförtroende
- Koncentration
- Stress
- Gruppdynamik
- Ledarskap

I alla våra uppdrag, oavsett om det är en föreläsning eller ett längre samarbete, arbetar vi i tre steg.

Figur


Det första steget är att gemensamt skapa bra förutsättningar för ett bra arbete. Detta innefattar dels att parterna är överens om vilket mål samarbetet har och dels att vi tar reda på mer information om verksamheten. Detta gör att vi skräddarsyr alla uppdrag beroende på grupp och behov.

Det andra steget är själva genomförandet. Detta omfattar dels själva utbildnings- eller rådgivningstillfället men ofta även efterarbete som t.ex. analyser eller sammanställning av diskussioner eller liknande som sedan ges ut till gruppen/personen.

Det tredje steget är att utvärdera arbetet. Detta steg är oerhört viktigt dels för kundens utveckling, men även för vår del. Vi arbetar med att utveckla personer och verksamheter och detta gäller även oss själva!

Läs mer om hur vi arbetar under respektive område i menyn.


"The difference between the impossible and the possible lies in a person's determination"

Tommy Lasorda