Rådgivning

Idrottspsykologisk rådgivning innebär att vi hjälper enskilda idrottare, mindre grupper eller lag med att utvecklas inom det idrottpsykologiska området.

Individuell rådgivning
Individuell rådgivning börjar vanligtvis med ett första möte där rådgivaren och idrottaren diskuterar mål för samarbetet. Detta är ett viktigt möte eftersom det för oss handlar om att bedöma om vi kan vara till hjälp i det aktuella fallet och för idrottaren att bedöma om det känns "rätt". Vi är övertygade om att personkemin mellan rådgivare och idrottare är mycket viktig för ett bra samarbete.

Samarbetet fortsätter därefter med att rådgivaren föreslår ett upplägg som innefattar ett par träffar som avslutas med en utvärdering. Hur många dessa träffar blir är olika från fall till fall, man är vanligtvis 5-10 st. Efter utvärderingen beslutar sig idrottaren och rådgivaren för om man avslutar eller fortsätter samarbetet. En träff är vanligtvis mellan 45 min till 90 min långa och under de första träffarna är fokus på att lära känna varandra och att rådgivaren får en bild av idrottaren, för att senare på bästa sätt kunna matcha mål med metod. Mellan träffarna får idrottaren hemuppgifter som ska lösas till nästa träff. På det sätt kan idrottaren vara aktiv även mellan träffarna.

Vi är mycket måna om etiken kring rådgivningen. Detta innebär en överenskommelse om att det som sägs under rådgivningen stannar mellan parterna. Det innebär dessutom att vi är vaksamma på när vi har kompetens att jobba vidare och när vi inte har det. Områden som vi är särskilt vaksamma på är ätstörning, depression och andra kliniskt orienterade områden. I dessa fall nyttjar vi vårt nätverk för att på bästa sätt hjälpa personen vidare till rätt hjälp.

Grupprådgivning
Detta innebär att idrottare träffas i en mindre grupper för att utveckla idrottspsykologiska färdigheter. Det är ett bra alternativ om man i sin förening har flera personer som är intresserade av mer personlig rådgivning. Man bestämmer tillsammans gemensamma teman för träffarna, men där man även kan jobba på individnivå under gruppträffarna. Detta tillvägagångssätt medför även att gruppen kan diskutera med varandra och ta hjälp av varandra på ett mycket bra sätt. Här ingår även hemuppgifter, som engagerar deltagarna mellan träffarna.

Antalet träffar samt storlek på gruppen kan variera, men vi har erfarenheter av att jobba med 3-5 träffar med 3-10 deltagare. Arbetar man i denna form finns det möjligheter till att få stöd via SISU idrottsutbildarna. Kontrollera med ditt SISU-distrikt på http://www.sisuidrottsutbildarna.se/

Idrottspsykologiskt arbete med lag
I gruppen har vi goda erfarenheter av att jobba med ett lag under en eller flera säsonger. Vår erfarenhet är att fler och fler elitföreningar väljer att knyta en idrottspsykologisk rådgivare till laget för att kunna hantera alla de utmaningar som laget ställs inför under en lång och krävande säsong. Vilken roll vi som idrottspsykologiska rådgivare har är mycket upp till laget, men man kan enkelt säga att det finns två sätt att arbeta med ett lag: indirekt eller direkt. Att jobba "indirekt" innebär att rådgivaren inte jobbar direkt med laget, men indirekt via tränarna. Detta innebär oftast regelbundna möten med tränaren i syfte att stärka dennes roll som ledare eller att som ledare jobba med de idrottspsykologiska områdena. Att jobba "direkt" innebär att rådgivaren jobbar med laget. Detta innebär vanligtvis regelbundna lagträffar med möjlighet till individuell rådgivning med enskilda spelare och matchobservation. En kombination av dessa bägge sätt är naturligtvis det mest effektiva för lagets utveckling.

Teman för lagträffar tas fram med respektive lag och kan handla om att utveckla såväl individuella färdigheter (t.ex. hantera nervositet) som gruppdynamiska färdigheter (t.ex. kommunikation). Målsättningsarbete i grupp med tillhörande regelbundna utvärderingar samt teambuilding är ytterligare exempel på områden att arbeta med.
"Mental will is a muscle that needs exercise, just like muscles of the body"

Lynn Jennings