Teambuilding

Vi har även stor erfarenhet av att jobba med teambuilding. Teambuilding kan handla om olika aktiviteter som stärker och utvecklar gruppen mot ett mer effektivt samarbete. Exempel på dessa aktiviteter är t.ex. gruppövningar (inne och ute), målsättningsarbete och värdegrundsarbete. Vi har koncept för ett par timmar upp till flera dagar. Centralt i våra teambuildingkoncept är att gruppen genom övningar ska lära sig om hur de fungerar och genom efterföljande diskussioner kunna identifiera hur de kan bli effektivare. Kontakta oss för mer information om teambuilding.
"You have to expect things of yourself before you can do them"

Michael Jordan