Utbildning

Vare sig det handlar om enstaka föreläsningar eller längre föreläsningserier, så kan vi förmedla idrottspsykologisk kunskap och idrottspsykologiska metoder. Vi har goda erfarenheter av föreläsningsuppdrag för gymnasieskolor, högskola/universitet, SISU Idrottsutbildarna, myndigheter och för företag inom arbetlivet. Några teman som vi har erfarenheter av är:

"Motivationsklimat"
Hur kan ett utvecklande klimat skapas i gruppen/föreningen? Föreläsningen handlar om vad man som förening kan göra för att motivera individer till att prestera och må bra. Detta koncept kan utökas till att innefatta upp till tre delar som ges vid tre separata tillfällen: förening-/tränarperspektivet, föräldraperspektivet och idrottarperspektivet. I samband med föreläsningen kan vi vara en hjälp med att arbeta fram en policy om föreningens motivationsklimat.

"Att stärka självförtroendet i samband med idrott"
Oavsett om man är aktiv på lägre eller högre nivå i sin idrott, så kan man känna att självförtroendet är lågt i vissa perioder eller i vissa moment. Föreläsningen handlar om vad självförtroende är och hur man kan stärka det. Detta är en mycket viktig del, inte bara för att kunna prestera bra, men även för att må bra under sin idrottskarriär.

"Match-/tävlingsförberedelser"
Föreläsningen handlar om hur kan man som individuell idrottare, eller lag, mentalt kan förbereda sig för en kommande prestation.

"Att prestera i den optimala zonen"
Tävlingsmoment innebär oftast en ökning av nervositet för idrottaren. Detta är helt naturligt, men ibland kan nervositeten gå ut över den idrottsliga prestationen. Detta pass handlar om nervositet; vad det är och hur man kan hantera det. I föreläsningen används bl.a. ny teknik som med hjälp av så kallad "Biofeedback" ger en visuell bild av anspänning och avslappning genom ett datorspel.

"Att göra det 'omöjliga'"
Idrotten är full av exempel där idrottare hela tiden flyttar gränser för vad som är möjligt. Föreläsningen handlar om vad som kännetecknar dessa personer/lag och hur man som idrottare kan lära från dem.

"Det effektiva laget"
Vilka faktorer kännetecknar ett vinnande lag och hur kan man utvecklas för att nå sina mål? Föreläsningen tar upp ledarskapet såväl som medlemsskapet i gruppen.

"Stress och stresshantering inom arbetslivet"
En föreläsning om vad som orsakar stress samt hur man kan hantera stress på arbetsplatsen.

Detta är bara några exempel och tveka inte med att höra av dig till oss om du har andra önskemål!
"If you don't have confidence, you'll always find a way not to win"

Carl Lewis